جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970606115543164071 بررسی قراردادهای سرمایه گذاری در منابع طبیعی (با تأکید بر نفت و گاز) از دیدگاه توسعه پایدار
روح الله کهن هوش نژاد
سیدمهدی پاک ذات
2 1397060612158164072 تبیین تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه پایدار محلات شهری: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی
عطاءاله هرندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)