اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقاله در فصلنامه خط مشی گذاری

فراخوان مقاله 

 

 

 فصلنامه خط مشی گذاری با مجوز شماره رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مدرسه حکمرانی اسما منتشر می شود. این فصلنامه دارای رویکرد علمی و پژوهشی بوده و پژوهش های اصیل فرهیختگان، اساتید و پژوهشگران حوزه های متنوع خط مشی گذاری را پس از داوری و تایید هیات تحریریه به چاپ می رساند. محورهای اصلی این فصلنامه عبارتند از:

- خط مشی گذاری در تئوری و عمل

- خط مشی گذاری فرهنگی

- خط مشی گذاری اقتصادی

- خط مشی گذاری سیاسی

- خط مشی گذاری شهری

- خط مشی گذاری توسعه پایدار و محیط زیست

- خط مشی گذاری سلامت

- خط مشی گذاری آموزش عالی

- خط مشی گذاری امنیت ملی

- خط مشی گذاری گردشگری

- خط مشی گذاری انرژی

- خط مشی گذاری علم و فناوری

- خط مشی گذاری صنعت

- نقش حاکمیت و دولت در توسعه اقتصادی

از تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فرهیختگان حوزه های خط مشی گذاری دعوت به عمل می آید که مقالات علمی و پژوهشی خود را به منظور بررسی و چاپ برای فصلنامه خط مشی گذاری ارسال کنند.

 به منظور ارسال مقاله می توانید مقالات خود را در قالب فصلنامه تدوین کرده و به ایمیل JPM.ARARC@gmail.com ارسال نمایید.

شایان ذکر است که داوری، پذیرش و چاپ مقالات هزینه ای ندارد و فرآیند ارزیابی و پذیرش در فصلنامه خط مشی حداکثر دو هفته است.