اخبار نشریه

انتشار شماره 2 فصلنامه تخصصی خط مشی گذاری

به اطلاع علاقه مندان حوزه خط مشی گذاری می رساند شماره 2  فصلنامه تخصصی خط مشی گذاری (فصل تابستان سال1397) منتشر شده است.