اخبار نشریه

انتشار شماره 1 فصلنامه تخصصی خط مشی گذاری

به اطلاع علاقه مندان حوزه خط مشی گذاری می رساند شماره 1 فصلنامه تخصصی خط مشی گذاری (فصل بهارسال1396) منتشر شده است.