درباره ما


 
فصلنامه تخصصی "خط مشی گذاری"،  نشریه‌ای با رویکرد علمی است که با رسالت توسعه‌ی دانش خط مشی گذاری، در کنار شناسایی مسایل کشور و ارایه‌ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در این حوزه‌ را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. لازم به ذکر است این فصلنامه یکی از مجلات مرکز پژوهشی آرا به شمار می رود که با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی با بهره گیری از رویکرد پژوهشی مسائل ایران اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. فصلنامه تخصصی "خط مشی گذاری" در نظر دارد تا مقالات برجسته خط مشی گذاری در زمینه های گوناگونی از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجه، محیط زیست، صنعت، آموزش عالی، سلامت و بهداشت عمومی، رفاه عمومی، ارتباطات و علم و فناوری را نشر دهد. از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر فصلنامه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.