فهرست مقالات


شماره 2 سال 1 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970901165712 وضعیت پدیده قاچاق در ایران
محمدرضا مهدیار اسماعیلی
2 13970901165713 طراحی شبکه نظام بانکی ضدتحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی
محمدرضا مهدیار اسماعیلی
3 13970901165714 بررسی وضعيت موجود نظام بودجه ­ریزی کشور
هادی خان محمدی
4 13970910165911 علل و عوامل بروز فساد اداری در ایران
وحید خاشعی

شماره 1 سال 1 بهار 1396
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)