مقاله


کد مقاله : 13970901165713

عنوان مقاله : طراحی شبکه نظام بانکی ضدتحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 178

فایل های مقاله : 1.78 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا مهدیار اسماعیلی esmaeili-eco@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه موجب شده در معرض انواع تقابل ها، تحریم ها و شوک های پیش بینی نشده از سوی برخی از مجامع بین المللی قرار بگیرد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی دولتی، نفتی و با بهره وری پایین است، تقویت بنیان¬های اقتصادی کشور در مواجه با نوسانات و چالش های گوناگون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می گردد. یکی از الزامات تقویت بنیان اقتصادی کشور، تقویت یکی از ارکان مهم اقتصاد یعنی نظام بانکی است. نظام بانکی از دیر باز نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا کرده و از این رو تقویت این بخش می تواند بر سایر بخش ها نیز اثر گذار باشد. انجام اصلاحات مالی در نظام بانکی برای رسیدن به نظامی سالم، کارآمد و پویا، و در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر امری ضروری است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالاتی در رابطه با ساختار فعلی سیستم نظام بانکی در کشور و تعیین مصداق اقتصاد مقاومتی در این نظام بوده و در نهایت در این مقاله، شبکه مناسب جهت بازسازی نظام بانکی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می¬شود.