جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 2
شماره 2 سال 1
تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش هاي مختلف اقتصاد را تحت شعاع قرار می دهد . این پدیده در کشورهایی که سیستم قیمت گذاري ناکارامد دارند و یا هزینه هاي تولید در آنها بالا است و تجارت خارجی با موانع بیشتري روبرو است، بیشتر دیده می شود. با این حال به لحاظ اینکه در ایران یک اقتصاد نه چندان کارآمد جریان دارد که اصول اقتصادي در مسائل مختلف به درستی اجرا نمی شود، نسبت به کالاهاي مختلف در بازار، نیاز قابل توجهی وجود دارد که بخشی از نیازهاي داخل از طریق مبادي غیررسمی مثل قاچاق تامین می شود. تمرکز جدي روي موضوع قاچاق و آسیب شناسی آن و جبران خلاهاي موجود در جهت به حداقل رساندن این پدیده ضروري است. در این مقاله مبادی و شیوه¬های انجام قاچاق کالا، آثار و پیامدهای قاچاق کالا از جمله آثار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل پیدایش قاچاق کالا، عوامل گسترش قاچاق کالا در ایران، چالش¬های مقابله با قاچاق کالا و راهبردهای مقابله با قاچاق کالا در ایران بیان می¬شود.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قاچاق کالا ، آثار و پیامدها ، عوامل گسترش ، چالش های مقابله
جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه موجب شده در معرض انواع تقابل ها، تحریم ها و شوک های پیش بینی نشده از سوی برخی از مجامع بین المللی قرار بگیرد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی دولتی، نفتی و با بهره وری پایین است، تقویت بنیان¬های اقتصادی کشور در مواجه با نوسانات و چالش های گوناگون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می گردد. یکی از الزامات تقویت بنیان اقتصادی کشور، تقویت یکی از ارکان مهم اقتصاد یعنی نظام بانکی است. نظام بانکی از دیر باز نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا کرده و از این رو تقویت این بخش می تواند بر سایر بخش ها نیز اثر گذار باشد. انجام اصلاحات مالی در نظام بانکی برای رسیدن به نظامی سالم، کارآمد و پویا، و در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر امری ضروری است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالاتی در رابطه با ساختار فعلی سیستم نظام بانکی در کشور و تعیین مصداق اقتصاد مقاومتی در این نظام بوده و در نهایت در این مقاله، شبکه مناسب جهت بازسازی نظام بانکی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می¬شود.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بانکداری اسلامی ، اهرم های مقاوم سازی ، سود بانکی ، تفکیک نهادی
با توجه به مزاياي بودجه عملياتي و نقايص و كاستي‌هاي بودجه‌ريزي سنتي موجود كشور، لزوم اجراي بودجه عملياتي به عنوان يك روش نوين در بودجه‌‌ريزي سنتي به شدت احساس مي‌گردد و با توجه به اهميت اين موضوع، در ساليان اخير و به‌ويژه از برنامه پنجم توسعه، رويكرد سياست‌گذاري در تخصيص درآمدها و هزينه‌ها نيز به سمت بودجه‌ريزي عملياتي بوده است. هرچند در اجراي دقيق آن هنوز توفيق چنداني به‌دست نيامده است. روش تجزیه و تحلیل این مقاله مبتنی بر روش کتابخانه¬ای و مصاحبه با خبرگان به صورت روش کیفی استقرایی انجام گرفته است. در اين مقاله، آسيب‌هاي نظام بودجه‌ريزي در كشور با ديد انتقادي بررسی می‌شود؛ با بررسي ابعاد و ساختار بودجه‌ريزي عملياتي و مدل‌هاي مفهومي موجود، آسيب‌هاي شناسایی شده شامل چالش‌های روشی و مدلی نظام بودجه¬ریزی، چالش‌های فرهنگی و انسانی نظام بودجه¬ریزی، چالش‌های نظام کنترلی و پایش بودجه، چالش‌های فنی و سیستمی، چالش‌های محیطی طبقه بندی شد. همچنين براي رفع آسيب‌ها نيز پیشنهاداتی مطرح شده است که شامل تغییر رویکرد از بودجه¬ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی/ مبتنی بر عملکرد، بازنگري و توسعه برنامه‌هاي راهبردي دستگاه‌هاي اجرائي، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی مرتبط با بودجه¬ریزی عملیاتی، توسعه سامانه¬هاي اطلاعاتي و حسابداري پشتيبان، طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی بودجه، ایجاد سازوکار نظارت همگانی یا پاسخگویی و گزارش عملکرد بودجه¬ای سازمان‌های فرهنگی به شهروندان و گفتمان‌¬سازی، فرهنگ¬سازی، آگاهی‌بخشی نسبت به استقرار بودجه¬ریزی عملیاتی می¬باشد.
هادی خان محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : تکوین بودجه ریزی، روشهای بودجه ریزی، چالشهای بودجه ریزی
فساد اداری یکی از مسائل کلیدی در کشور است که به دلیل نبود اطلاعات دقیق همواره از تحلیل دقیق و عمیق آن غفلت شده است. برای تصمیم گیری جدّی دربارةفساد اداری کشور باید پیمایش مکرّر در سطوح مختلف سازمانی و دستگاهی انجام شود تابتوان تصمیم گیری‌های دقیقی در اینباره داشت. بر اساس این مقاله بیشترین سازمان‌های درگیر فساد، گمركات و محل‌هاي واردات كالا، شهرداري‌ها و حوزة مالياتي وزارت دارايي‌اند. این تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر بررسی کتابخانه¬ای و مصاحبه با خبرگان به صورت روش کیفی استقرایی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مهم‌ترين علل و عوامل زمينه‌‌‌ساز بروز فساد در ايران اهداف و سیاست‌های راهبردی برای مقابله با فساد یعنی رعايت خطي مشي شايسته‌سالاري در گزينش و انتصاب مديران و كاركنان دولتي، نظام پرداخت حقوق و دستمزد مناسب و عادلانه، انجام اصلاحات در نظام بانكي و بيمة كشور، انجام اصلاحات در گمركات ، انجام اصلاحات در نظام مالياتي و تدوين قوانين جامع، كافي، شفاف و منسجم براي مبارزه با فساد معرفی شده است.
وحید خاشعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فساد اداری، خطي مشي شايسته‌سالاري، اصلاحات در نظام مالياتي

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سیدصابر امامی
مدیر مسئول :
سردبیر :دکترعطاءاله هرندی
هیئت تحریریه :
دکتر بهروز دری(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر بهمن حاجی پور(دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علیرضا علی احمدی(دانشگاه علم و صنعت)
دکتر حامد دهقانان(دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر وحید خاشعی(دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر عطاءاله هرندی(دانشگاه تهران)
دکتر محمد محمدی(دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر عرفان خسرویان(دانشگاه پیام نور)
دکتر هادی خان محمدی(دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر عباس نرگسیان(دانشگاه تهران)
دکتر علی بنیادی(دانشگاه علم و صنعت)
دکتر مرتضی سلطانی(دانشگاه تهران)
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده